22 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler (Güncel Bakanlar Kurulu Kararı)

Aktif . Gösterim: 1379

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397. maddesine göre yayımlanan ve daha önce yine Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş olan "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesi"ne dair karar, 14 Mart itibarı revize edilerek yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, son iki yıllık finansal tablolarında aşağıdaki üç kriterden ikisini aşan işletmeler müteakip dönemde bağımsız denetime zorunlu hale gelecektir;

- Aktif toplamı 75 milyon TL ve üstü işletmeler

- Net satış Hasılatı 150 milyon TL ve üstü olan işletmeler

- Yıllık ortalama çalışan sayısı 250 ve üstü olan işletmeler

Karara aşağıdaki linkten de ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140314-9-1.pdf

Yapılan değişiklik sonucunda bağımsız denetime tabi olmayan bir şirket 2014 yılı Genel Kurul'unu yapmadan önce bu kriterleri 2012 ve 2013 yılsonu finansallarına göre inceleyecek ve bu iki yılda da üst üste en az iki ölçütü aşan şirketler 2014 yılı için kendilerine bir bağımsız denetçi atayacaklardır.

Tags: denetim

Çok okunanlar

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

ACCAFIN | MUDEFIN

Vizyon; Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında öncelikli başvuru kaynağı olmaktır.


Misyon; Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında nitelikli yayınlar ile kullanıcıların bilgi ve farkındalık seviyelerinin artmasına yardımcı olmaktır.


Bizi takip edin!


Periyodik bültenler için mail grubuna üye olabilirsiniz

 

MUDEFIN | ACCAFIN Mobile

0
paylaşım!

Bizi takip edin..

Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz...

0
paylaşım!