Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler (Güncel Bakanlar Kurulu Kararı)

Aktif . Gösterim: 1300

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397. maddesine göre yayımlanan ve daha önce yine Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş olan "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesi"ne dair karar, 14 Mart itibarı revize edilerek yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, son iki yıllık finansal tablolarında aşağıdaki üç kriterden ikisini aşan işletmeler müteakip dönemde bağımsız denetime zorunlu hale gelecektir;

- Aktif toplamı 75 milyon TL ve üstü işletmeler

- Net satış Hasılatı 150 milyon TL ve üstü olan işletmeler

- Yıllık ortalama çalışan sayısı 250 ve üstü olan işletmeler

Karara aşağıdaki linkten de ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140314-9-1.pdf

Yapılan değişiklik sonucunda bağımsız denetime tabi olmayan bir şirket 2014 yılı Genel Kurul'unu yapmadan önce bu kriterleri 2012 ve 2013 yılsonu finansallarına göre inceleyecek ve bu iki yılda da üst üste en az iki ölçütü aşan şirketler 2014 yılı için kendilerine bir bağımsız denetçi atayacaklardır.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Tags: denetim

Çok okunanlar

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

MUDEFIN | ACCAFIN

Vizyonumuz, Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında öncelikli başvuru kaynağı olmaktır.


Misyonumuz, Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında nitelikli yayınlar ve uzaktan eğitimler ile kullanıcıların bilgi ve farkındalık seviyelerinin artmasına yardımcı olmaktır.


Bülten aboneliği

Periyodik bültenler için mail grubuna üye olabilirsiniz

MUDEFIN | ACCAFIN Mobile