Denetimde analitik incelemenin önemi: Tesco Skandalı Örneği

Dr. Ünal ŞERİFLER, SMMM, KGK-BDL, Financial Reporting & Internal Audit Manager | Ata Holding tarafından yazıldı. Aktif .

ACFE Raporları'nın 2012 2014 2016 benim için en şaşırtıcı sonuçlarından birisi, fraudun ortaya çıkmasını sağlayan yöntemlerde dış denetimin etkisinin çok düşük olduğunu göstermesi oldu. Öyle ki, en etkin 12 yöntem arasında, “diğer” başlığının da arkasında 8. Sırada yer alıyor.

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler (Güncel Bakanlar Kurulu Kararı)

Dr. Ünal ŞERİFLER, SMMM, KGK-BDL, Financial Reporting & Internal Audit Manager | Ata Holding tarafından yazıldı. Aktif .

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397. maddesine göre yayımlanan ve daha önce yine Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş olan "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesi"ne dair karar, 14 Mart itibarı revize edilerek yürürlüğe girmiştir.

Bağımsız Denetimin Firmalara Sağladığı Faydalar

Dr. Ünal ŞERİFLER, SMMM, KGK-BDL, Financial Reporting & Internal Audit Manager | Ata Holding tarafından yazıldı. Aktif .

Zorunlu olarak yaptırılması dolayısıyla bazı firmalarca, sebep olduğu ek iş yoğunluğu sebebiyle zulüm olarak görülmesini bir yana bırakırsak, denetimden geçmenin sadece zorunlu haller dışında değil, isteğe bağlı olarak yapan firmalar için de birçok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajların bazıları aşağıda listelenmiştir:

MUDEFIN | ACCAFIN

Vizyonumuz, Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında öncelikli başvuru kaynağı olmaktır.


Misyonumuz, Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında nitelikli yayınlar ve uzaktan eğitimler ile kullanıcıların bilgi ve farkındalık seviyelerinin artmasına yardımcı olmaktır.


MUDEFIN | ACCAFIN Mobile