Bağımsız Denetimin Firmalara Sağladığı Faydalar

Aktif . Gösterim: 1439

Zorunlu olarak yaptırılması dolayısıyla bazı firmalarca, sebep olduğu ek iş yoğunluğu sebebiyle zulüm olarak görülmesini bir yana bırakırsak, denetimden geçmenin sadece zorunlu haller dışında değil, isteğe bağlı olarak yapan firmalar için de birçok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajların bazıları aşağıda listelenmiştir:

1.  Denetlenmiş hesaplar yetkili otoritelerce (vergi otoritesi, ticaret otoritesi gibi) ve bankalarca daha kolay kabul görür ve hata olmadığı izlenimi ile yaklaşılır.

2.  Finansal tablolardaki hatalar ve olası hile riskleri vaktinden önce tespit edilerek müdahale etme şansı olur.

3.  Denetlenmiş hesaplar çok daha güvenilir bir durumu tespit etmektedir.

4.  Finansal kurumlardan kullanılacak krediler için bankaya sunulan cari dönem ve önceki dönem finansal tablolarının denetlenmiş olması, bu kurumlara katlanıcaklara kredi riski için güvenilir bir öngörümleme yeteneği kazandırır.

5.  Düzenli olarak geçirilen denetim, hem firma çalışanlarının motivasyonunu artırır, hem de olası hile ve art niyetli uygulamaların önünü keser.

6.  Doğal afetler sonucunda şirket aktiflerinde meydana gelebilecek hasar ve kayıplarda, sigorta şirketinden alınacak tazminat tutarının belirlenmesinde denetlenmiş finansal tablolardaki rakamlar önemli yarar sağlar.

7.  Joint venture gibi yapılanmalarda, tarafların çıkarlar denetlenmiş finansal tablolar tarafından daha kolay korunabilir.

8.  Şirket birleşme, devir ve satınalmalarında, denetlenmiş finansal tablolar, şirket değeri için baz teşkil ederler.

9.  Denetlenmiş finansal tablolar şirket üst yönetime, iç denetim ve raporlama performanası hakkında bilgi verir ve bu konuda aksiyon almasını kolaylaştırır.

10.  Bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılan denetimer, şirket üst yönetimi ve çalışanların temsilcileri arasında, şirket yönetimi bonusları, çalışan ücretleri ve hakları konusunda ortaya çıkabilecek ihtilafları engeller.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Tags: muhasebe denetim

Çok okunanlar

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

MUDEFIN | ACCAFIN

Vizyonumuz, Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında öncelikli başvuru kaynağı olmaktır.


Misyonumuz, Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında nitelikli yayınlar ve uzaktan eğitimler ile kullanıcıların bilgi ve farkındalık seviyelerinin artmasına yardımcı olmaktır.


Bülten aboneliği

Periyodik bültenler için mail grubuna üye olabilirsiniz

MUDEFIN | ACCAFIN Mobile