Şirket Çalışanlarına Yapılan Prim Ödemelerinin Vergisel Durumu

Ceyhun VAROĞLU, MSc, SMMM, Mali İşler Uzmanı | Ata Holding tarafından yazıldı. Aktif .

Günümüz şirket yönetimleri personel motivasyonunu sağlamak ve nitelikli iş gücünü rakiplerine kaptırmamak için personelin zam geriliminin arttığı yıl sonlarında prim ve ikramiyelerle ilgili çalışmalar yapmaktadır.

E-Arşiv Uygulaması: Soru ve Cevaplar

Ceyhun VAROĞLU, MSc, SMMM, Mali İşler Uzmanı | Ata Holding tarafından yazıldı. Aktif .

E Arşiv Uygulaması nedir?

E Arşiv isim olarak bir arşiv hizmeti olarak algılansa da e faturanın bir türevidir.

E-Tebligat Uygulaması: Soru ve Cevaplar

Ceyhun VAROĞLU, MSc, SMMM, Mali İşler Uzmanı | Ata Holding tarafından yazıldı. Aktif .

Elektronik Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, E-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir.

E-Bilet Uygulaması: Soru ve Cevaplar

Ceyhun VAROĞLU, MSc, SMMM, Mali İşler Uzmanı | Ata Holding tarafından yazıldı. Aktif .

E-Bilet Nedir?

Elektronik bilet, alıcısına elektronik araçlar vasıtasıyla gönderilmek üzere elektronik belge biçiminde oluşturulmuş elektronik biletini ifade etmektedir.

Sermaye Şirketlerinde Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası

Kaan KIZILDEMİR, Mali İşler Müdür Yardımcısı | ATA HOLDING tarafından yazıldı. Aktif .

Ekonomi, ilk çağlardan günümüze kadar gelen bir olgu, bir bilim dalıdır. Bu bilimin çevresi genişledikçe ve insanoğlunun sınırsız ihtiyaçlarının karşılanması için, ülkeler arasında birçok çözüm ortaklığı meydana gelmiştir.

E-Defter Uygulaması: Soru ve Cevaplar

Ceyhun VAROĞLU, MSc, SMMM, Mali İşler Uzmanı | Ata Holding tarafından yazıldı. Aktif .

Bir önceki yazımızda elektronik defter ile ilgili genel tanımı ve tabi olma şartlarına değinmiştik. İlgili yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede ise e-defter ile ilgili uygulamada genel olarak karşılaşılan sorunlara değineceğiz.

MUDEFIN | ACCAFIN

Vizyonumuz, Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında öncelikli başvuru kaynağı olmaktır.


Misyonumuz, Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında nitelikli yayınlar ve uzaktan eğitimler ile kullanıcıların bilgi ve farkındalık seviyelerinin artmasına yardımcı olmaktır.


MUDEFIN | ACCAFIN Mobile