E-Tebligat Uygulaması: Soru ve Cevaplar

Ceyhun VAROĞLU, MSc, SMMM, Mali İşler Uzmanı | Ata Holding tarafından yazıldı..

Elektronik Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, E-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır.

Sermaye Şirketlerinde Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası

Kaan KIZILDEMİR, Mali İşler Müdür Yardımcısı | ATA HOLDING tarafından yazıldı..

Ekonomi, ilk çağlardan günümüze kadar gelen bir olgu, bir bilim dalıdır. Bu bilimin çevresi genişledikçe ve insanoğlunun sınırsız ihtiyaçlarının karşılanması için, ülkeler arasında birçok çözüm ortaklığı meydana gelmiştir.

E-Arşiv Uygulaması: Soru ve Cevaplar

Ceyhun VAROĞLU, MSc, SMMM, Mali İşler Uzmanı | Ata Holding tarafından yazıldı..

E Arşiv Uygulaması nedir?

E Arşiv isim olarak bir arşiv hizmeti olarak algılansa da e faturanın bir türevidir. 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın, elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, elektronik ortamda ibrazı ve elektronik ortamda raporlanmasını kapsayan uygulamaya denir.

MUDEFIN | ACCAFIN

Vizyonumuz, Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında öncelikli başvuru kaynağı olmaktır.


Misyonumuz, Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında nitelikli yayınlar ve uzaktan eğitimler ile kullanıcıların bilgi ve farkındalık seviyelerinin artmasına yardımcı olmaktır.


MUDEFIN | ACCAFIN Mobile