167 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

E-Bilet Uygulaması: Soru ve Cevaplar

Aktif . Gösterim: 1328

E-Bilet nedir?

Elektronik bilet, alıcısına elektronik araçlar vasıtasıyla gönderilmek üzere elektronik belge biçiminde oluşturulmuş elektronik biletini ifade etmektedir.

415 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 26.06.2012 tarih ve 28335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanması ile birlikte kara ve deniz yolu ile şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığında elektronik bilet kullanımı başlamıştır. Ayrıca kara yolu yolcu taşımacılığı yapanlar elektronik yolcu listesi de düzenleyebileceklerdir.

Pratikte nasıl kullanılacak?


E-Bilet uygulaması ile otobüs şirketleri veya deniz taşımacılığı yapan şirketler e-biletleri müşterilerinin e-posta adreslerine veya cep telefonlarına iletebilecek. Bilet satın alan yolcuların elektronik ortamda düzenlenen bu biletin çıktısını almaları da mümkün. Ayrıca eski sistemde olduğu gibi, müşterilerin bu kâğıt çıktıyı merkez, şube veya acenteye imzalatıp kaşeletmelerine de gerek bulunmuyor.

E-Bilet bilgileri, uçak biletlerinde olduğu gibi, bir kare kod şeklinde cep telefonuna mesaj olarak iletilebilecek.

E-Bilet düzenlemek isteyen mükelleflerin taşıması gereken şartlar nelerdir?


Tüzel kişi mükellefler 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen E-fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olmalıdır. Gerçek kişi mükellefler, güvenli elektronik imzaya sahip olmalıdır. Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, elektronik bilet ve yolcu listesi düzenleme ve biletleri yolculara sunabilme konusunda hazırlıklarını tamamlamış olmalıdır. Tebliğin (8) numaralı bölümünde belirlenen raporlama ihtiyaçlarının karşılanması hususunda, gerekli altyapı ve hazırlıklarını tamamlamış olmalıdır.

Elektronik bilet ve yolcu listesi düzenlenmesi ve elektronik biletin teslimi nasıl gerçekleşmelidir?


Elektronik biletlerin; elektronik ortamda düzenlenmesi, internet de dâhil olmak üzere elektronik araçlar ve ortamlar vasıtasıyla iletilmesi, muhafazası ve ibrazı esastır. Ancak muhatabı tarafından istenilmesi hâlinde, izin alan mükellefler, düzenledikleri elektronik biletlerini merkez, şube ve acentelerinden kâğıt olarak teslim edeceklerdir. Kâğıt çıktının verilmesi halinde, ayrıca merkez, şube veya acente tarafından imzalanıp kaşelenmesine gerek bulunmamaktadır. Muhatabı tarafından istenilmesi halinde, elektronik bilet düzenleme izni alan seyahat firmaları, bu durumda kağıt çıktıda E-Biletin ne zaman ve nereden temin edileceği bilgisinin bulunması zorunludur. Mali değeri bulunmayan bu mühürsüz kağıt çıktının muhatabına verilmesi halinde ayrıca imzalanıp kaşelenmesine gerek bulunmamaktadır.

Elektronik biletler, kâğıt baskısı alınabilecek şekilde yolcuya iletilmesi gerekir.

E-Bilet bedelinin gider kaydedilmesi


Vergi mükellefleri tarafından, E-Bilet düzenleme izni alan mükelleflerin, 415 sıra nolu Tebliğin 11 inci bölümünün birinci paragrafında belirtilen* durumlar haricinde, sadece elektronik sertifika ile imzalanmış E-Biletleri gider gösterilebilecek veya indirime konu edilebilecektir. Hesabına yolculuk yapılan durumlarda hesabına yolculuk yapılan mükellefin bilgilerinin de E-Bilet üzerinde yer alması zorunludur. Aksi takdirde bilet bedeli gider gösterilemeyecek veya indirime konu edilemeyecektir. Bu biletler tutarına bakılmaksızın fatura yerine geçen belge olarak kabul edilecektir.

* Elektronik bilet ve elektronik yolcu listesi düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin sistemlerinde meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında bilet düzenleyebilmek için genel hükümler çerçevesinde anlaşmalı matbaa işletmelerinde bastırılmış veya notere tasdik ettirilmiş yeteri kadar basılı kâğıt bilet ve yolcu listesi bulundurmaları zorunludur. Bu şekilde bilet düzenlenmesi istisnai hallerde mümkün olup süreklilik arz etmesi halinde verilen izin iptal edilebilecektir.

Raporlama


E-Bilet mükellefleri belgelerini, ait olduğu ayı takip eden ayın 15. Günü saat 24:00'a kadar elektronik sertifika ile zaman damgalı olarak imzalamak ve www.efatura.gov.tr internet adresinden GİB sistemine yüklemek zorundadır.

E-Biletin avantajları nelerdir?


- Firmalar, biletin ikinci nüshasını basılı olarak saklamak zorunda kalmıyor; dijital olarak saklamaları yeterli oluyor. Müşteri isterse, birinci nüshayı basıp verebiliyor ama basılma zorunluluğu bulunmuyor.

- Müşteriler, biletlerini basılı olarak yanlarında taşımak zorunda değiller. Biletlerin kaybolması, buna bağlı olarak yaşanan zaman kayıpları ve gereksiz kağıt israfı gibi durumlar ortadan kalkıyor. Müşteriler yine de biletlerini basılı olarak isterlerse, talep edebiliyorlar veya kendileri de çıktı alabiliyorlar. Orijinal nüshanın kaybedilmesi gibi bir sorun söz konusu olmuyor.

- Firma, E-Bilet’i düzenlediğinde, sistem üzerinde kontrol edilebildiği için, raporlama süreçlerinde yaşanan sorunlar ve gecikmeler de ortadan kalkmış oluyor. E-Bilet ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na yasal raporlama dijital olarak yapılabiliyor. İkinci nüshadan kaynaklı lojistik depolama maliyetleri ortadan kalkıyor.

- E-Bilet uygulaması da diğer e-Dönüşüm uygulamaları gibi, şirketlerin iş süreçlerini doğa dostu biçimde dönüştürmelerine de katkıda bulunuyor. E-Bilet ile basım maliyetlerinin ortadan kalkmasının yanı sıra kağıt tüketimi azalıyor ve ağaçların kesilmesi önleniyor.

- QR, NFC kodlar ve i Beacon gibi teknolojiler, elektronik ortamda bilet satışı ve kontrolü için kullanılmaya başlandı. Ayrıca mobil cihazların, özellikle cep telefonu ekranlarının artık yüksek çözünürlüklü olması ile doğrudan ekran üzerinden barkod görüntüleme de sorun değil. Dolayısıyla basılı bir biletin üzerindeki tüm bilgiler, cep telefonu ekranlarında da görüntülenebiliyor.

Tags: muhasebe vergi yeni ttk iç denetim

ACCAFIN | MUDEFIN

Vizyon; Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında öncelikli başvuru kaynağı olmaktır.


Misyon; Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında nitelikli yayınlar ile kullanıcıların bilgi ve farkındalık seviyelerinin artmasına yardımcı olmaktır.


Bizi takip edin!


Periyodik bültenler için mail grubuna üye olabilirsiniz

MUDEFIN | ACCAFIN Mobile

0
paylaşım!

Bizi takip edin..

Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz...

0
paylaşım!