UFRS Adaptasyonu'nun Şirketlerin Hisse Hareketlerine Etkisi: Benford Kanunu Uygulaması

Dr. Ünal ŞERİFLER, SMMM, KGK-BDL, Financial Reporting & Internal Audit Manager | Ata Holding tarafından yazıldı..

Finansal Raporlamada Yeni Dönem: UFRS

Küreselleşme ile artan etkileşim ve iletişim, şirketlerin finansal entegrasyonunu ve ticaret hacimlerini de aynı yönlü etkilemekte ve şirketler artık daha karmaşık veriler ile finansal bilgilerini hazırlamaktadır. Finansal entegrasyonun artması, finansal bilginin etki alanını da artırmaktadır. Bu nedenle raporlanan finansal bilginin, şeffaflığı ve güvenilirliği sağlaması ve bir standardının olması son dönemlerde finansal raporlama alanında yapılan düzenlemelerin temel amacı durumundadır. Bu nedenle, finansal bilginin denetimi ve raporlanması bir arada eşit öneme sahiptir.

TFRS 15: Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Alacaklar Standardı ve Örnek Uygulama

Dr. Ünal ŞERİFLER, SMMM, KGK-BDL, Financial Reporting & Internal Audit Manager | Ata Holding tarafından yazıldı..

Son dönemin en popüler konularından biri şüphesiz UFRS 15: Yeni Hasılat Standardı.. Standardın adı her ne kadar “UFRS 15: Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Alacaklar” olsa da, ülkemize girişi bu ölçüde etkileyici oldu. “UFRS 15: Yeni Hasılat Standardı”..

IAS 16: Amortisman ayırmaya ne zaman başlanır?

Dr. Ünal ŞERİFLER, SMMM, KGK-BDL, Financial Reporting & Internal Audit Manager | Ata Holding tarafından yazıldı..

Üniversiteden mezun olduktan sonra yüksek lisans için İngiltere’ye gitmek üzereyken bir anda "second tier" olarak adlandırılan grupta yer alan bir denetim firmasında çalışmaya başladım. 3 okuldan (Exeter, Southampton ve Leicester) aldığım kabuller de yandı haliyle.

Denetçi olmuştum. Yıl 2006.

MUDEFIN | ACCAFIN

Vizyonumuz, Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında öncelikli başvuru kaynağı olmaktır.


Misyonumuz, Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında nitelikli yayınlar ve uzaktan eğitimler ile kullanıcıların bilgi ve farkındalık seviyelerinin artmasına yardımcı olmaktır.


MUDEFIN | ACCAFIN Mobile