60 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

TMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylara İlişkin Örnekler

Aktif . Gösterim: 55

Finansal raporların hazırlanmasından sonra ortaya çıkan olaylar ya da yaşanan gelişmeler ile ilgili "TMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar" kapsamında sormamız gereken temel soru şu olmalıdır;

  • Meydana gelen olay/gelişme, raporlama döneminden önceki bir olaya mı ilişkindir yoksa raporlama döneminden sonra oluşan bir durumla ilgilidir?

Standardın Türkçeleştirilmiş orijinal metninde vurgulanan “davalar”, “şüpheli alacaklar”, “temettü” ve "işletmenin sürekliliği ilkesinin kaybolması"  ile ilgili konulardaki uygulamaları şu şekilde olacaktır;

Davalarla ilgili gelişmelerin TMS 10 kapsamında incelenmesi

Raporlama döneminden önce ACCAFIN A.Ş. aleyhine açılan davada, şirket avukatlarından alınan görüş doğrultusunda davanın kaybedilmesi uzak bir ihtimal olarak belirtildiği için 31 Aralık tarihli hazırlanan yıl sonu finansal raporlarında karşılık ayrılmamıştır.

Devam eden yılın 9 Şubat tarihinde dava sonucu açıklanmış ve avukatlardan daha önce alınan görüşün aksine, ACCAFIN A.Ş. 300 bin TL tazminat ödemeye mahkûm edilmiştir.

Bu durumda şirket raporlama döneminden sonraki bu gelişme için TMS 10 kapsamında nasıl hareket etmelidir?

Öncelikle şirketin finansal raporlarının, dava sonucunun açıklandığı tarih itibarı ile yayınlanmak üzere onaylanıp onaylanmamış olması, bu değerlendirmede temel gösterge olmalıdır.

Eğer finansal raporlar 9 Şubat tarihinden önce yayınlanmak üzere onaylandıysa, 9 Şubat tarihindeki dava sonucu raporlama döneminden sonraki olay olarak değerlendirilmez ve TMS 10 kapsamı dışında bırakılr. Eğer finansal raporlar, 9 Şubat tarihi itibarı ile henüz yayınlanmak için onaylanmadıysa şirket, davaya ilişkin gelişmeyi TMS 10 kapsamında raporlama döneminden sonraki olay olarak değerlendirmeli ve dava sonucuna ilişkin tutarla ilgili yılsonu finansal raporlarında karşılık ayırmalıdır.

Şüpheli hale gelen alacakların TMS 10 kapsamında incelenmesi

MUDEFIN A.Ş.’nin raporlama dönemi (31 Aralık 20x1) itibarı ile ACCAFIN A.Ş.’den 100 bin TL alacağı bulunmaktadır.

15 Ocak 20x2 tarihinde ACCAFIN A.Ş.’de büyük bir yangn meydana gelmiş ve şirket finansal açıdan zor bir durumda kaldığı için borçlarının bir kısmını ödeyemeceğini iletmiştir.

Şirket, raporlama döneminden sonraki bu gelişme için TMS 10 kapsamında nasıl hareket etmelidir?

Bu durum TMS 10 kapsamında düzeltme gerektirmeyen olay olarak değerlendirilmelidir zira yangın raporlama dineminden sonra ortaya çıkmıştır. MUDEFİN A.Ş., ilgili alacak kaybına ilişkin açıklamayı dipnotlarda yapmalıdır.

Temettü açıklamalarının ve ödemelerinin TMS 10 kapsamında incelenmesi

ACCAFIN A.Ş. 31 Aralık 20x1 tarihli finansal tablolarını hazırlamıştır.

15 Ocak 20x2 tarihinde yapılan genel kurulda kâr dağıtım kararı alınmıştır.

Şirket, raporlama döneminden sonraki bu gelişme için TMS 10 kapsamında nasıl hareket etmelidir?

Alınan kâr dağıtım kararı, raporlama dönemi sonrası gerçekleştiği için bu durum TMS 10 kapsamında düzeltme gerektirmeyen olay olarak değerlendirilmeli ve rapor dipnotlarında açıklama yapılmalıdır.

İşletmenin Süreklili İlkesinin Kaybolmasının TMS 10 kapsamında incelenmesi

MUDEFIN A.Ş.’nin raporlama dönemi (31 Aralık 20x1) itibarı ile ACCAFIN A.Ş.’den 5 milyon TL alacağı bulunmaktadır ve ACCAFIN A.Ş. şirketin tek müşterisi durumundadır.

15 Ocak 20x2 tarihinde (MUDEFIN A.Ş.’nin A.Ş.’nin finansal tabloları henüz yayınlanmak için onaylanmamış durumda iken) ACCAFIN A.Ş.’de büyük bir yangn meydana gelmiş ve şirket finansal açıdan zor bir durumda kaldığı için MUDEFIN A.Ş:’ye borçlarını ödeyemeyeceğini bildirmiştir.

MUDEFIN A.Ş.’nin, oluşan bu zararı karşılayacak finansal gücü olmadığı için, bu durum şirketin iflasına yol açacaktır.

Şirket, raporlama döneminden sonraki bu gelişme için TMS 10 kapsamında nasıl hareket etmelidir?

Bu durumda MUDEFIN A.Ş.’nin 31 Aralık 20x1 tarihli finansal tablolar, "işletmenin sürekliliği ilkesinin kaybolduğu varsayımı"   ile hazırlanmalıdır. 

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşmak için ekranın solundaki sosyal medya araçlarını kullanabilirsiniz.

accafin.com'u sosyal medyadan takip edebilirsiniz / @accafin

  

Yasal Uyarı: Her hakkı ACCAFIN.com sitesine ait olan bu makale ve makalede yer alan grafikler ve yorumlar, izinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Tags: muhasebe denetim IFRS

ACCAFIN | MUDEFIN

Vizyon; Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında öncelikli başvuru kaynağı olmaktır.


Misyon; Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında nitelikli yayınlar ile kullanıcıların bilgi ve farkındalık seviyelerinin artmasına yardımcı olmaktır.


Bizi takip edin!


Periyodik bültenler için mail grubuna üye olabilirsiniz

MUDEFIN | ACCAFIN Mobile

0
paylaşım!

Bizi takip edin..

Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz...

0
paylaşım!