Kurumsal Yönetim Endeksi

Dr. Ünal ŞERİFLER, SMMM, KGK-BDL, Financial Reporting & Internal Audit Manager | Ata Holding tarafından yazıldı..

Kurumsal Yönetim, özellikle Enron sonrası önemi artan bir kavram. Özellikle şirket yönetimlerinin şeffaf hale gelmesini amaçlayan ilkeler OECD tarafından yayınlandıktan sonra, ülkemizde de SPK tarafından Türkçeleştirildikten sonra yürürlüğe koyularak uygulanmaya başladı. Uygulama kapsamı henüz geniş bir ölçeği kapsamasa da "bir şekilde" ülkemizde de kurumsal yönetim ilkelerinin öneminin gün geçtikçe arttığını söyleyebilirim. Bu konuda yabancı ortaklı şirketlerin öncü olduğunu da belirtmekte fayda var.

Kurumsal Yönetim

Dr. Ünal ŞERİFLER, SMMM, KGK-BDL, Financial Reporting & Internal Audit Manager | Ata Holding tarafından yazıldı..

Son yıllarda şirketlerde yaşanan başarısızlık ve ortaya çıkan suistimallerin gözlemlenmesi ile gelişmekte olan ekonomiler ve gelişen piyasalarda yaşanan finansal kriz,  bunların yanında, gelişmiş ekonomilerde özel sektörün artan rolü, ülkelerin ekonomik olarak birbirlerine olan bağlılıklarının artması ve ortaklıkların içinde bulundukları yeni rekabet şartları ve artan yatırımcı önemli, kurumsal yönetimin öneminin artmasına neden olan gelişmelerdir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri

Dr. Ünal ŞERİFLER, SMMM, KGK-BDL, Financial Reporting & Internal Audit Manager | Ata Holding tarafından yazıldı..

İlk versiyonu 1999 yılında yayınlanan ve Uluslararası Finansal İstikrar için gerekli 12 prensipten biri olarak kabul edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri, Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkçeleştirilmiştir.

Bir işletmenin pay sahipleri ile çalışanları, kredi verenleri, tedarikçileri, medya ve potansiyel yatırımcıları da dahil olmak üzere bütün menfaat sahipleri ile işletme arasındaki hak ve sorumlulukların etkin bir yönetim ve denetim çerçevesinde yürütülmesidir.

MUDEFIN | ACCAFIN

Vizyonumuz, Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında öncelikli başvuru kaynağı olmaktır.


Misyonumuz, Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında nitelikli yayınlar ve uzaktan eğitimler ile kullanıcıların bilgi ve farkındalık seviyelerinin artmasına yardımcı olmaktır.


MUDEFIN | ACCAFIN Mobile