13 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Kurumsal Yönetim İlkeleri

Aktif . Gösterim: 1459

İlk versiyonu 1999 yılında yayınlanan ve Uluslararası Finansal İstikrar için gerekli 12 prensipten biri olarak kabul edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri, Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkçeleştirilmiştir.

Bir işletmenin pay sahipleri ile çalışanları, kredi verenleri, tedarikçileri, medya ve potansiyel yatırımcıları da dahil olmak üzere bütün menfaat sahipleri ile işletme arasındaki hak ve sorumlulukların etkin bir yönetim ve denetim çerçevesinde yürütülmesidir.

Her kurumsal yönetim modelinin şeffaflık, hesap verebilirlik, eşitlik ve sorumluluk olmak üzere 4 temel ilkesi vardır.

Günümüzde organizasyonların artan sosyal ilişkileri ve çevreleri dikkate alındığında uygulanması organizasyonların varlıklarını sürdürebilmeleri açısından hayati öneme sahiptir.

Türkiye’de kurumsal yönetimin kilometre taşları:

Aralık 2002 – TÜSİAD “Kurumsal Yönetim: En İyi Uygulama Kodu”nu hazırladı.

Temmuz 2003 - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) “Kurumsal Yönetim İlkeleri” yayımlandı.

Aralık 2003 - Kurumsal yönetim derecelendirmesi ile ilgili düzenleme yayımlandı.

Kasım 2004 - SPK, IMKB’de işlem gören firmalardaki kurumsal yönetim uygulamalarını inceleyen araştırma sonuçları yayımlandı.

Aralık 2004 - SPK, IMKB’de işlem gören şirketlerin kurumsal yönetim uyum raporlarının faaliyet raporları içerisinde yer almasını ve internet sitelerinde uyum raporlarını içeren bir yatırımcı ilişkileri bölümü açılmasını zorunlu hale getirdi.

Şubat 2005 - IMKB, Kurumsal Yönetim Endeksi ile ilgili kuralları belirledi.

Şubat 2005 - SPK, OECD Kurumsal Yönetim İlkelerinde yapılan değişikliklerin ardından Kurumsal Yönetim İlkelerinde düzenlemeler yaptı.

Mayıs 2005 - TKYD ve Boston Consulting Group (BCG) “Türkiye Kurumsal Yönetim Haritası” araştırmasını tamamladı.

Kasım 2005 - Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Meclis’e sunuldu.

Kasım 2005 - Kurumsal Yönetim İlkelerini içeren bankacılık kanunu BDDK tarafından yayımlandı.

Haziran 2006 - SPK Bağımsız Denetim Standartları ile ilgili düzenlemeleri hazırladı.

Ekim 2006 - OECD “Corporate Governance in Turkey: A Pilot Study” araştırma sonuçlarını açıkladı.

Temmuz 2007 - SPK, “sermaye piyasasında derecelendirme faaliyeti ve derecelendirme kuruluşlarına ilişkin esaslar tebliğ”i güncelleyerek yayımladı.

Ağustos 2007 - IMKB Kurumsal Yönetim Endeksi hesaplanmaya başlandı.

Kasım 2008 - GFK Türkiye ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği işbirliğinde “Kurumsal Yönetim Algı Araştırması Raporu” hazırlandı.

Şubat 2009 - Spk, “özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar tebliği”ni yayımladı. Yeni tebliğ'de kurumsal yönetim alanında şirketlerin daha şeffaf bir şekilde uygulamalar yapması için getirilen düzenlemeler yer aldı.

Tags: kurumsal yönetim

Çok okunanlar

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

ACCAFIN | MUDEFIN

Vizyon; Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında öncelikli başvuru kaynağı olmaktır.


Misyon; Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında nitelikli yayınlar ile kullanıcıların bilgi ve farkındalık seviyelerinin artmasına yardımcı olmaktır.


Bizi takip edin!


Periyodik bültenler için mail grubuna üye olabilirsiniz

 

MUDEFIN | ACCAFIN Mobile

0
paylaşım!

Bizi takip edin..

Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz...

0
paylaşım!