Site Görünümü

Kayıt

Eğitim Konuları

  • Kapsamlı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
  • UFRS Örnek Uygulamalar
  • Finansal Tabloların Analizi ve Karar Alma Süreci
  • Finansal Tablolarda Hile ve Hilelerin Tespiti
  • Şirket Değerlemesi
  • Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri

Önemli Muhasebe Skandalları

MUDEFIN | ACCAFIN

Vizyonumuz, Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında öncelikli başvuru kaynağı olmaktır.


Misyonumuz, Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında nitelikli yayınlar ve uzaktan eğitimler ile kullanıcıların bilgi ve farkındalık seviyelerinin artmasına yardımcı olmaktır.


MUDEFIN | ACCAFIN Mobile