33 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

BOBI IFRS Yayınlandı

Aktif . Gösterim: 1023

BOBİ UFRS

Bağımsız denetime tabi şirketlerde MSUGT ve ilave hususlar uygulaması kaldırıldı. TMS/TFRS veya BOBİ FRS uygulaması zorunlu hale getirildi.

29.07.2017 tarih ve 30138 sayılı mükerrer Resmi Gazete ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından “BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 56)” yayımlanmış bulunmaktadır. Tebliğe göre 01.01.2018 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için bundan böyle bağımsız denetime tabi şirketler arasından TMS/TFRS uygulamayanların MSUGT ilave hususlar esasına göre finansal tablolarını hazırlamaları mümkün bulunmamaktadır.

Bağımsız denetime tabi şirketlere 01.01.2018 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için TMS/TFRS veya BOBİ FRS uygulama zorunluluğu getirilmiştir. Öte yandan, şirketlerin büyük veya orta boy olmalarına göre standart setinde farklı hükümler bulunduğundan, tebliğde hangi şirketlerin büyük, hangilerinin ise orta boy olarak değerlendirileceğine ilişkin limitlere yer verilmiştir.

Bu bakımdan, aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini, varsa bağlı ortaklıklarıyla birlikte, art arda iki raporlama döneminde aşan işletmeler müteakip raporlama döneminde büyük işletme olarak değerlendirilir:

  1. Aktif toplamı 75 milyon ve üstü Türk Lirası.
  2. Yıllık net satış hasılatı 150 milyon ve üstü Türk Lirası.
  3. Ortalama çalışan sayısı 250 ve üstü.

Aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatının hesabında işletmenin ve bağlı ortaklıklarının BOBİ FRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları dikkate alınır. Bununla birlikte işletmenin BOBİ FRS’ye göre finansal tablo hazırlamayan bağlı ortaklıkları varsa bu bağlı ortaklıkların vergi mevzuatı çerçevesinde hazırlanıp vergi dairelerine sunulan finansal tabloları esas alınır.

Aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatının hesabında konsolide olmayan finansal tabloların kullanılması durumunda, BOBİ FRS’nin Konsolide Finansal Tablolar Bölümünde 22.25 paragrafının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen eliminasyonlar yapılabilir. Eliminasyonların yapılmaması durumunda birinci fıkradaki aktif toplamı ve net satış hasılatı tutarına ilişkin eşik değerler yüzde 20 artırılarak dikkate alınır.

Büyük işletme tanımını karşılayan bir işletme, birinci fıkradaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerinin art arda iki raporlama döneminde altında kalması durumunda büyük işletme olarak değerlendirilmez.

Ortalama çalışan sayısının hesabında Bağımsız Denetime Tâbi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar ile 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar dikkate alınır.

Dolayısıyla tebliğde anılan eşik değerler BOBİ FRS’nin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin eşik değerler değildir. Bu eşik değerler BOBİ FRS uygulaması sırasında şirketin büyük şirket olarak mı yoksa orta boy şirket olarak mı değerlendirileceğine ilişkindir.

 

Yazıya ilişkin yorumlarınızı sayfanın alt kısmından iletebilirsiniz.

Yasal Uyarı: Her hakkı ACCAFIN.com sitesine ait olan bu makale ve makale, izinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Tags: IFRS

ACCAFIN | MUDEFIN

Vizyon; Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında öncelikli başvuru kaynağı olmaktır.


Misyon; Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında nitelikli yayınlar ile kullanıcıların bilgi ve farkındalık seviyelerinin artmasına yardımcı olmaktır.


Bizi takip edin!


Periyodik bültenler için mail grubuna üye olabilirsiniz

MUDEFIN | ACCAFIN Mobile

0
paylaşım!

Bizi takip edin..

Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz...

0
paylaşım!