KPI ve Performans Göstergeleri Gerçeği

Burak Köylüoğlu, CFO | BOF Şirketler Grubu tarafından yazıldı..

Temel performans göstergeleri, “Key Performance Indicators” (KPI), kurumların, yöneticilerin, bölümlerin hedeflerini ne ölçüde başardığını ölçen araçlar olarak tanımlanır. Modern zamanlarda ilk KPI kavramının ünlü sanayici Robert Owen tarafından 1800’lü yılların başında iplik sanayinde kullanıldığı kabul edilir.

EBITDA Yanılgısı

Burak Köylüoğlu, CFO | BOF Şirketler Grubu tarafından yazıldı..

EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation and amortization), finansman giderleri (interest), vergi (tax), değer düşüklüğü (depreciation) ve amortisman (amortization) öncesi kar olarak tanımlanır. Finans dünyasında profesyonellerin en çok kullandığı ve kullanmaktan hoşlandığı parametrelerden biridir. Bu parametre şirket değerlemelerinden, performans ölçümüne kadar pek çok konuda sık kullanılır.

EBITDA ve Net Kâr'dan Daha Güvenilir Bir Analiz: Faaliyetlerden Nakit Akımı

Dr. Ünal ŞERİFLER, SMMM, KGK-BDL, Financial Reporting & Internal Audit Manager | Ata Holding tarafından yazıldı..

Faaliyetlerden Nakit Akımı, yalnızca şirketler için hayati bir gösterge değil, yatırımcılar için de kararlaınrda oldukça önemli olması gereken bir indikatördür. Olması gereken diyorum çünkü, yatırımcıların bir çoğu halen net kar üzerinden yatırım kararları alıyor.

Borsa İstanbul Gıda Endeksi'nde Yer Alan Firmaların DuPont Analizi ile İncelenmesi (2005-2013)

Dr. Ünal ŞERİFLER, SMMM, KGK-BDL, Financial Reporting & Internal Audit Manager | Ata Holding tarafından yazıldı..

Borsa İstanbul Gıda Endeksi'nde 17.09.2015 tarihi itibarı ile 21 firma işlem görüyor. Çalışmanın amacı, bu firmaların yarattığı ROE değerlerine etki eden değişkenlerin belirlenmesidir. Bunun için de Dupont Analizi'nden faydalanılmıştır.

MUDEFIN | ACCAFIN

Vizyonumuz, Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında öncelikli başvuru kaynağı olmaktır.


Misyonumuz, Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında nitelikli yayınlar ve uzaktan eğitimler ile kullanıcıların bilgi ve farkındalık seviyelerinin artmasına yardımcı olmaktır.


MUDEFIN | ACCAFIN Mobile