42 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Ekonomik Ömürleri

Aktif . Gösterim: 1372

Vergi Usul Kanunu Kapsamında Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar, 1 no'lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nde 25 ve 26 grup hesaplarında tanımlanmıştır.

Vergi Usul Kanunu 313. maddesine göre işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya ve kıymetten düşmeye konu varlıklar duran varlıklar olarak belirtilmiştir.

Maddi Duran Varlıklar açısından ise bir tanımlama mevcut olmayıp, VUK'un 269. maddesinde gayrimenkuller gibi değerleneceği açıklanan iktisadi kıymetler arasında gayrimaddi haklar da sayılmıştır.

Bu bakımdan VUK'un 313. ve 269. maddeleri birlikte değerlendirilmelidir.

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık olarak değerlendirilen iktisadi kıymetlerin kullanım süreleri, bu süreler içindeki yıpranma payları ve bu yıpranma paylarının mali tablolarda gösterilme şekli yine VUK ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan tebliğlerle açıklanmıştır.

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Ekonomik Ömürleri ile İlgili VUK Tebliğleri

Buna göre şirketler, kullanım süreleri ve amortisman oranları 333, 339, 365, 389, 399, 406 ve 418 VUK Genel Tebliğleri ile belirlenen şekillerde ve yine Vergi Usul Kanunu'nun belirlediği "Normal Amortisman Yöntemi" ya da "Azalan Bakiyeler Yöntemine Göre Amortisman" mali tablolarda göstermek zorundadırlar.

Bu yazının konusu olarak, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların yukarıda sayılan tebliğlerle güncellenmiş haline buradan ulaşabilirsiniz.

Tags: vergi

ACCAFIN | MUDEFIN

Vizyon; Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında öncelikli başvuru kaynağı olmaktır.


Misyon; Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında nitelikli yayınlar ile kullanıcıların bilgi ve farkındalık seviyelerinin artmasına yardımcı olmaktır.


Bizi takip edin!


Periyodik bültenler için mail grubuna üye olabilirsiniz

MUDEFIN | ACCAFIN Mobile

0
paylaşım!

Bizi takip edin..

Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz...

0
paylaşım!