54 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Tüm Anonim Şirketler Denetime Tabi (1)

Aktif . Gösterim: 1411

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397. maddesine eklenen 5. bent ile Bakanlar Kurulu Kararı dışında kalan Anonim Şirketler'de denetime tabi hale geldi. Dün (28.03.2013) meclis gündemine gelen değişiklik önergesi ile 23.01.2013 tarihinde çıkan ve ölçek kriterleri dışında kalan Anonim Şirketler için de denetçi seçme zorunluluğu getirilmiş oldu böylece.

Bu şirketlerinde finansal tablolarının ve yıllık faaliyet raporlarının geçerli sayılabilmesi, denetim görme şartına bağlanmış oldu. Bu konudaki diğer ayrıntıları (bu denetim uygulamasının nasıl olacağı, kimler tarafından yapılacağı, nasıl raporlanacağı) belirleme yetkisi ise yapılan önerge değişikliği ile Bakanlar Kurulu'na bırakıldı.

6102 sayılı kanuna eklenen 5. bent ve üzerinde önerge ile yapılan değişiklikler aşağıda sunulmuştur.

“(5) Dördüncü fıkra kapsamı dışında kalan anonim şirketler ile 4572 sayılı Kanun kapsamındaki kooperatifler ve bunların bağımsız denetime tabi olmayan üst kuruluşları bu fıkra hükümlerine göre denetlenir. Denetime ilişkin usul ve esaslar ile bu fıkra uyarınca denetim yapacak denetçilerin niteliklerine, uyacakları etik ilkelere, görev ve yetkilerine, seçilmelerine, görevden alınmalarına veya ayrılmalarına; denetimin ve denetim raporlarının içeriğine ve raporun genel kurula sunulmasına ilişkin hususlar Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılanGümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Kanunun denetçinin sorumluluğuna ilişkin hükümleri, bu fıkra uyarınca denetim yapacak denetçilere de kıyasen uygulanır."

DEĞERLENDİRME

23.01.2013 tarihinde yayınlanan BKK ile zaten bir ölçek kriteri getirilmiş iken son dakikada gelen bu düzenleme herşeyi yeniden değiştireceğe benziyor. Konunun bir diğer dikkat çeken kısmı ise KGK'ya verilen bu karar verme yetkisinin elinden alınması olmuştur.

Diğer yandan Türkiye'de şu anda yaklaşık 100 bin civarında anonim şirket olduğu düşünüldüğünde, daha önce kapsam dışı kalan 98 bin anonim şirket de artık denetim kapsamına alınmış olacak.

Tags: denetim

ACCAFIN | MUDEFIN

Vizyon; Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında öncelikli başvuru kaynağı olmaktır.


Misyon; Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında nitelikli yayınlar ile kullanıcıların bilgi ve farkındalık seviyelerinin artmasına yardımcı olmaktır.


Bizi takip edin!


Periyodik bültenler için mail grubuna üye olabilirsiniz

MUDEFIN | ACCAFIN Mobile

0
paylaşım!

Bizi takip edin..

Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz...

0
paylaşım!