140 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

E-Arşiv Uygulaması: Soru ve Cevaplar

Aktif . Gösterim: 2053

E Arşiv Uygulaması nedir?

E Arşiv isim olarak bir arşiv hizmeti olarak algılansa da e faturanın bir türevidir.

433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın, elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, elektronik ortamda ibrazı ve elektronik ortamda raporlanmasını kapsayan uygulamaya denir.

E-Arşiv Faturası Nedir?


VUK hükümlerine göre kağıt ortamında fatura en az 2 nüshadan oluşur. İlk nüsha (aslı) müşteriye verilen, ikinci nüsha ise mükellef tarafından muhafaza ve ibraz hükümlerine göre saklanacak belgeledir.

Elektronik ortamda oluşturulan faturanın, alıcısına kâğıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şekli belgenin aslı, düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir. Bu Tebliğ kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan e-arşiv izni alan mükellefler, elektronik ortamda oluşturdukları faturayı elektronik ortamda muhafaza ederler.

E-Arşiv Uygulaması İle E-Fatura Saklama Hizmeti Farklı Kavramlar mıdır?


Evet, E-Arşiv Uygulaması ile E-Fatura saklama hizmeti aynı kavramlar değildir. E-Fatura saklama hizmeti, E-Fatura kapsamında oluşturulan faturaların elektronik ortamda saklanmasını sağlayan hizmettir.

E-Arşiv Kullanıcısı Olma Zorunluluğu Nedir?


İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. (433 Sıra Nolu Tebliğ)

2015 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2017 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır.

İnternetten satış kavramı; internetten siparişin alınıp, sanal pos dışındaki ödeme yöntemlerinin kullanılması sonucu oluşmaz. Kesinlikle, internet üzerinden onaylanan siparişin yine internet ortamında ödenmesi sonucu internetten satış yapılmış olunur.

E-Arşiv Faturalarının Alıcılara Teslimi Nasıl Yapılır?


E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan kullanıcılara; E-Fatura şeklinde gönderilir, E-Fatura şeklinde saklanır. Düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde elektronik faturanın kâğıt çıktısı irsaliye yerine geçer.

E-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine; kağıt fatura şeklinde gönderilir, ikinci nüsha elektronik ortamda saklanır.

Vergi mükellefi olmayan kişilere; müşterilerin talebi doğrultusunda elektronik yollardan iletilebilir, ikinci nüsha elektronik ortamda saklanır.

E-Arşiv Faturalarının GİB’e Bildirimi


E-Arşiv uygulaması kapsamında oluşturulan faturalar, bir sonraki ayın 1. İle 15. günü arasında oluşturulacak E-Arşiv raporu ile GİB‘e bildirilmek zorundadır. E-Arşiv raporu içerisinde, faturaların başlık bilgileri ile dönem içerisinde iptal edilmiş faturalara yer verilmektedir.

E-Fatura


 • Business to Business
 • 01.04.2014 tarihinde zorunlu hale gelmiştir.
 • Sadece E-Fatura mükelleflerine E-Fatura kesilebilir.
 • Faturalar sadece elektronik ortamda alıcısına iletilebilir.
 • UBL-TR 1.2 formatı zorunludur.
 • Faturalar, mali mühür ile imzalanır. Zaman damgası uygulaması yoktur.
 • GİB portal, entegrasyon, özel entegratör yöntemlerinden biri kullanılır.
 • Alıcıya gönderilen her fatura GİB'den geçer.
 • Birçok sektör uygulama zorunluluğu kapsamındadır.
 • Zorunluluk dışında kalan şirketler istemeleri halinde başvurabilirler.
 • E-Faturanın tüm nüshaları elektronik ortamda saklanmak zorundadır.

E-Arşiv


 • B2B ve Business to Customer
 • 01.01.2016 tarihinde zorunluluk kapsamına girecektir.
 • E-Fatura mükellefi olmayan tüm müşterilere E-Arşiv faturası oluşturulabilir. Bu müşteriler E-Arşiv mükellefi olmak zorunda değildir.
 • Fatura hem elektronik ortamda hem de kağıt çıktı alınarak alıcısına iletilebilir.
 • Format zorunluluğu yoktur, istenirse UBL-TR formatı kullanılabilir..
 • Faturalar, mali mühür ve zaman damgası kullanılarak onaylanır ve saklanır..
 • Özel entegratör ya da firmanın kendi bilgi işlem sisteminin onay mekanizması ile kullanılabilir.
 • Ay sonlarında GİB'e rapor gönderilir.
 • İnternet üzerinden satış yapan ve ciro hacmi için 5 milyon TL ve üzeri mükellefler için zorunludur.
 • Zorunluluk dışında olan e-Fatura'ya dâhil olduktan sonra başvurabilir..
 • E-Arşiv faturasının 2. nüshası, elektronik ortamda saklanmak zorundadır.

E-Arşiv Faturası İrsaliyeli Fatura Yerine Kullanılabilir mi?


E-Fatura Uygulamasından yararlanma hakkı olup henüz kayıtlı olmayan mükelleflere e-Arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenen fatura kâğıt ortamında teslim edilir. Bu kapsamda, alıcısına malın yanında kâğıt olarak verilen fatura, irsaliyeli fatura yerine kullanılabilir. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için faturanın, malın teslimi anında düzenlenmesi ve “İrsaliye yerine geçer.” ifadesinin yazılması zorunludur.

Tags: muhasebe vergi yeni ttk iç denetim

ACCAFIN | MUDEFIN

Vizyon; Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında öncelikli başvuru kaynağı olmaktır.


Misyon; Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında nitelikli yayınlar ile kullanıcıların bilgi ve farkındalık seviyelerinin artmasına yardımcı olmaktır.


Bizi takip edin!


Periyodik bültenler için mail grubuna üye olabilirsiniz

MUDEFIN | ACCAFIN Mobile

0
paylaşım!

Bizi takip edin..

Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz...

0
paylaşım!