Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemi

Aktif . Gösterim: 2034

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemi

Özellikle iş dünyasında çok önemli bir yere sahip olan elektronik posta, Yeni TTK ile birlikte gelen düzenlemeler ile farklı bir boyut kazanmaya başladı.

Eski usul elektronik postanın iş ve işlemleri hızlandırmasına rağmen taraflar arasında teknik olarak güvenli ve hukuken geçerli bir şekilde yapılması adına geliştirilen Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklidir.

Tam tanımı yapacak olursak KEP; "Gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğinin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği olan güvenli elektronik posta hizmetidir."

KEP'in kullanım alanlarına örnek olarak "e-tebligat, resmi yazışma, e-fatura, bilgi belge paylaşımı, bilgi edinme başvuruları, tüketici şikayetleri, tacirler arası ihbarlı ihtar, resmi yazışmalar vs." verilebilir. Bu ve benzeri tüm konularda KEP ile yapılan yazışmalar hukuki delil niteliğinde olacak ve iki tarafı da hukuken bağlayacaktır.

KEP Sistemi ile ilgili oluşturulan global standart ETSI (European Telecommunications Standards Institute) tarafından ETSI / TS 102 640 koduyla 6 bölüm halinde yayımlanmıştır. Bu standartlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

ETSI 102 640 I - ETSI 102 640 II - ETSI 102 640 III - ETSI 102 640 IV - ETSI 102 640 V - ETSI 102 640 VI

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Dünya'da öncelikli olarak AB ülkeleri İtalya, Fransa, Belçika, İspanya, İsveç ve ABD gibi ülkelerde 2000'li yılların başından itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

Ülkemizdeki mevzuata bakıldığında ilk kez 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda bahsedilen KEP ile ilgili şu hükümler bulunmaktadır:

18. maddenin 3. fıkrası "Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta ile yapılır." ifadesini içermektedir.

Yine Yeni TTK'nın 1525. maddesinin ikinci fıkrası'nda "Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere veya şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirmelerine ve denetlemelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır." ifadesi geçmektedir.

Bu hükümlerin ardından ülkemizde KEP ile ilgili yapılan düzenlemeler sırasıyla şu şekilde olmuştur:

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 25.08.2011 tarih ve 2803 sayılı Resmi Gazete

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ, 25.08.2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete

Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ, 16.05.2012 tarih ve 28294 sayılı Resmi Gazete

Kayıtlı Elektronik Posta Sisteminde Kullanılan İşlem Sertifikasına İlişkin Usul Esaslar, 06.06.2012 tarih ve 2012DK-15259 Sayılı Kurul Kararı

Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ, 06.03.2013 tarih ve 28579 sayılı Resmi Gazete

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) İşleyişi

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi uygulamasının işleyişi konusunda şu an için Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından yetkilendirilmiş üç firma bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla PTTKep, TNBKep ve TürkKep firmalarıdır.

Sistemin işleyişi ise kısaca şu şekildedir;

Sistem işleyişinden de kolaylıkla görüleceği üzere iletişimin gizliliği sağlanarak güvenli haberleşme ve elektronik belgelerin güvenli bir ortamda saklanması da KEP ile mümkün olabilecektir.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Tags: vergi yeni ttk risk ve yatırım analizi

MUDEFIN | ACCAFIN

Vizyonumuz, Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında öncelikli başvuru kaynağı olmaktır.


Misyonumuz, Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında nitelikli yayınlar ve uzaktan eğitimler ile kullanıcıların bilgi ve farkındalık seviyelerinin artmasına yardımcı olmaktır.


Bülten aboneliği

Periyodik bültenler için mail grubuna üye olabilirsiniz

MUDEFIN | ACCAFIN Mobile